Länsi-Suomen Puhallusvilla Oy

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Länsi-Suomen Puhallusvilla Oy
Kuulatie 7
37500 Lempäälä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Länsi-Suomen Puhallusvilla Oy / Antti Sarén
Kuulatie 7
37500 Lempäälä
050 433 0574
puhallusvilla(at)lsvilla.fi

2. Rekisteröidyt 

Yrityksen nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 

– Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

– asiakassuhteen hoitaminen 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot
– nimi
– osoite
– sähköposti
– puhelinnumero 

Asiakastiedot
– tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: puhallusvilla(at)lsvilla.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisteristä vastaavalle henkilölle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Antti Sarén

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yksityisesti ylläpidetty tietolähde, jonka asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

– Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
– Tarjouspyyntölomakkeen tai muun yhteydenoton kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Länsi-Suomen Puhallusvilla Oy:n ulkopuolelle.  

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Länsi-Suomen Puhallusvilla Oy / Antti Sarén

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Google reCAPTCHA

Käytämme tarjouspyyntölomakkeessamme Googlen tarjoamaa reCAPTCHA v2 -palvelua estääksemme roskapostiviestien läpipääsyn. Voidaksesi lähettää tarjouspyyntölomakkeen pitää sinun läpäistä reCAPTCHA:n bottitesti klikkaamalla rastin ruutuun ”I’m not a robot”. Google kerää käyttäjästä joitakin  käyttäytymistietoja päätelläkseen, onko lomaketta lähettävä taho ihminen vai botti. Meillä ei ole pääsyä näihin tietoihin, vaan ne liitetään joko omaan Google-tiliisi tai tallennetaan evästeinä selaimeesi, riippuen siitä oletko kirjautuneena sisään jossakin Googlen palvelussa. Tutustu tarkemmin Googlen tietosuojaselosteeseen täällä.

Päivitetty 19.04.2021